CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Dự án Thỏ Trắng 2 và khối thượng tầng RC7, MSF – thuộc lô 09.1 ngoài khơi Việt Nam

Dự án Thỏ Trắng 2 và khối thượng tầng RC7, MSF – thuộc lô 09.1 ngoài khơi Việt Nam

  • Phạm vi công việc: Cung cấp sà lan vận chuyển chân đế và cọc
  • Khách hàng: Liên doanh Việt – Nga VIETSOVPETRO
  • Thời gian: 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế: 0304 91 8585

Thoát