CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Về chúng tôi

Thành viên

 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ CẤU KIỆN SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG PETROSETCO – ALE
 
Địa chỉ: Phòng 209-211, F.2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt nam
 
Điện thoại: (+84-8) 39103232, Fax: (+84-8) 39106655
 
Website: www.pots.com.vn & www.ale-heavylift.com

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế: 0304 91 8585

Email: petrosetco.ots@petrosetco.com.vn

Thoát