CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Rang Dong Full Field Development - Wellhead Platform S1 Deck

Tên dự án

RANG DONG FULL FIELD DEVELOPMENT – WELLHEAD PLATFORM S1 DECK

Phạm vi công việc

Cung cấp Thép kết cấu giàn khoan

Project Description:

- Key Facilities: Wellhead Platform S1 Deck

- Size: 30 x 20 x 12 (m)

- Weight: 450 tons

- Number of deck: Three (03)

- Major Equipment: Complete Platform with cranes, MCC, processing equipments, electrical facilities…etc.

- Type of Load-out: Lifting using Crane Barge

Khách hàng

JAPAN-VIETNAM PETROLEUM COMPANY
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế: 0304 91 8585

Thoát