CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

KHU NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ PHỤC VỤ LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

POTS tư vấn giai đoạn Tiền Khai trương/ thiết lập hệ thống quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế: 0304 91 8585

Thoát