CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN (POTS)

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại : (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế : 0304 91 8585

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VŨNG TÀU 
Địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Petro, Số 8 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: (+84-254) 381 8645 - Fax: (+84-254) 383 8296
 
 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Kinh Đô,  Số 292 Tây Sơn, Phường Đống Đa, Thủ đô Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 3538 1803 - Fax: (+84-24) 3538 1802

 

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế: 0304 91 8585

Email: petrosetco.ots@petrosetco.com.vn

Thoát