CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Rang Dong Full Field Development Phase 2 - Offshore Installation Project

Tên dự án

RANG DONG FULL FIELD DEVELOPMENT PHASE 2 – OFFSHORE INSTALLATION PROJECT

Phạm vi công việc

Cung cấp Thép kết cấu giàn khoan

Project Description:

- Key Facilities: NCWI and NULQ platform including jackets and topsides and LQ module and 02 bridges, P7 pipeline

- Size: 16” Water Injection Pipeline (P7) – 7.5km

- Weight: NCWI/NULQ decks – 2,500T/ each; NCWI/NULQ jackets – 1,000T/ each; LQ module and helideck – 900T; bridges – 160T/ each

Thời gian thực hiện

2002-2003

Khách hàng

JAPAN VIETNAM PETROLEUM COMPANY (JVPC)
 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế: 0304 91 8585

Thoát