CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

banner cung ung vttb

Bien Dong 1

Cung cấp thép kết cấu và đường ống dẫn khí. Dự án bao gồm khoang 320km đường ống dẫn khí nội mỏ.

Thang Long – Dong Do Wellhead Platform

Cung cấp:Thép kết cấu giàn khoan,Bơm điện chìm khai thác dầu thô, Cần cẩu giàn khoan, Đệm va

Sutunau Wellhead Platform

Cung cấp:Thép kết cấu giàn khoan,Cần cẩu giàn khoan, Van điều khiển đóng mở

Diamond Wellhead Platform

Cung cấp:Thép kết cấu giàn khoan,Bơm vận chuyển dầu thô

Rang Dong Full Field Development Phase 2 - Offshore Installation Project

Cung cấp Thép kết cấu giàn khoan: NCWI and NULQ platform

Rang Dong Full Field Development - Wellhead Platform S1 Deck

Cung cấp Thép kết cấu giàn khoan, Major Equipment: Complete Platform with cranes, MCCs…etc.

Ruby - B Topsides Projects

Cung cấp Thép kết cấu giàn khoan,Major Equipment: Complete Processing Complex Topsides with all associated, supporting, utility, control systems.

PM3 Ca Mau

Thiết kế, mua sắm, lặp đặt, chạy thử các hệ thống công nghệ xử lý khí

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế: 0304 91 8585

Thoát