CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

bnn

Diễn tập PCCC tại Tòa nhà văn phòng PetroVietnam

Diễn tập PCCC tại Tòa nhà văn phòng PetroVietnam

Video - Diễn tập PCCC tại Tòa nhà văn phòng PetroVietnam

Diễn tập PCCC tại Tòa nhà văn phòng PetroVietnam - Video

    Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

    Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

    Mã số thuế: 0304 91 8585

    Email: petrosetco.ots@petrosetco.com.vn

    Thoát