CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

bnn

Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Tòa nhà Petrovietnam

Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Diễn tập PCCC tại Tòa nhà văn phòng PetroVietnam

Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Video - Diễn tập PCCC tại Tòa nhà văn phòng PetroVietnam

Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

    CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

    Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

    Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

    Mã số thuế: 0304 91 8585

    Thoát