CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Load Out Of Dai Hung 2 Jacket

PETROSETCO-ALE đã thực hiện thành công phạm vi công việc sau: Vận chuyển và hạ thủy chân đế Đại Hùng 2 nặng 4,500 tấn từ bãi chế tạo lên sà lan bằng hệ thống kích rút, hệ thống bơm nước cân bằng và hệ thống tời neo. Dự án đã thực hiện thành công vào ngày 18 tháng 04 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế: 0304 91 8585

Thoát