CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Dự án chìa khóa trao tay

Trong những năm gần đây, các dự án lớn mới đã phát triển cả về quy mô và nhu cầu với các tiêu chuẩn cao nhất trong hoạt động. các dự án như vậy đòi hỏi các hoạt động trải rộng nhiều lĩnh vực như vận tải biển, vận tải đường bộ, nâng và lắp đặt cũng như nguồn nhân lực đáng kể trong hsqe, kỹ thuật, quản lý và giám sát dự án.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu chúng tôi thực hiện một đội dành riêng cho dự án có nguồn nhân lực cần thiết để giải quyết các nhu cầu và thách thức đặt ra bởi các dự án lớn. Các cấp quản lý và quy trình kinh doanh được yêu cầu trong các dự án này được đề cập trong việc đào tạo nhân viên của chúng tôi.

kỹ năng quản lý dự án phát triển cao của chúng tôi cho phép chúng tôi thực hiện các hợp đồng có giá trị cao, vận chuyển dài hạn và lắp đặt điều đó đòi hỏi phải có nhiều nhóm làm việc với nhau để cung cấp giá trị tối ưu và hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế: 0304 91 8585

Thoát