CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Cẩu hạng nặng

Petrosetco-ale khai thác một đội toàn diện cần cẩu hạng nặng bao gồm cẩu bánh xích, cần cẩu bệ công suất từ 200 đến 5.000 tấn. Phương tiện bao gồm một số các thiết bị lớn nhất và công nghệ mới nhất hiện nay, và được thiết kế để cung cấp cho mọi loại công suất cái mà kết hợp hoạt động như đội dự án hoàn thiện, cung cấp các phạm vi, quy mô và khả năng để đáp ứng các nhu cầu của các dự án hiện đại ngày nay.

các cần cẩu có trụ sở tại các địa điểm chiến lược trên toàn thế giới để cung cấp một giải pháp hiệu quả và giảm thiểu chi phí, phí huy động nhỏ nhất và tối đa hóa sử dụng. 

Đội ngũ kỹ sư và móc cáp phụ cẩu của chúng tôi cung cấp các giải pháp sáng tạo và khách hàng quan tâm đến yêu cầu lắp đặt thiết bị và nâng của họ.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế: 0304 91 8585

Thoát